Projektová dokumentace - Cyklistická stezka Uherský Brod - Prakšice, část Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Projektová dokumentace - Cyklistická stezka Uherský Brod - Prakšice, část Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000019
Evidenční číslo VZ
ORM/0123/20
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.03.2020 13:03:18
Lhůta pro podání nabídek
20.03.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem projektové dokumentace je návrh cyklistické stezky v délce 1,5 km po pozemcích KPU Uherský Brod, které jsou ve vlastnictví objednatele. V přejezdu s krajskou silnicí budou dotčeny pozemky Zlínského kraje. Součástí je i geodetické zaměření a inženýrsko geologický a hydrologický posudek.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6868/summary
Kontaktní údaje
Ing. Dagmar Braunerová
dagmar.braunerova@ub.cz
+420 572805235
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 3.65 MB 10.03.2020 13:03:18


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.80 MB 15.04.2020 13:34:18
Dodatek č. 1 628.62 KB 17.08.2020 12:11:27


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 580.16 KB 15.04.2020 13:33:38
Rozhodnutí o výběru 201.66 KB 15.04.2020 13:33:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data