Opce - Provádění zemních a stavebních prací
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Opce - Provádění zemních a stavebních prací
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000075
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.08.2020 13:55:26
Lhůta pro podání nabídek
10.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dne 22. 05. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele DOD20170141, na provádění výkopových a stavebních prací v rámci údržby a výstavby dopravní cesty. V této smlouvě je v článku XI. vyhrazeno právo objednatele na nové stavební práce (opční právo) spočívající v obdobných stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění s tím, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění, tedy nepřesáhne 600.000,- Kč bez DPH. Předmětem dodatku č.1 bude rozšíření stávajícího finančního limitu z původních 2 mil. Kč bez DPH na 2,6 mil Kč bez DPH.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
600 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6979/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data