"Ořezy stromoví"
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
"Ořezy stromoví"
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000040
Evidenční číslo VZ
NR-09-20-PŘ-To
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.04.2020 07:49:28
Lhůta pro podání nabídek
20.04.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění z této Rámcové smlouvy o dílo je kácení stromů, ořezy stromoví a keřů podél tramvajových a trolejbusových tratí provozovaných objednatelem a dále v areálech a dalších objektech objednatele (dále také jen dílo) podle jednotlivých Dílčích objednávek objednatele. V rámci tohoto poptávkového řízení budou uzavřeny rámcové smlouvy o dílo s více zhotoviteli.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7089/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Čestné prohlášení 22.19 KB 03.04.2020 07:49:28
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Rámcová smlouva 38.90 KB 03.04.2020 07:49:28
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - BOZP 50.62 KB 03.04.2020 07:49:28
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.67 KB 03.04.2020 07:49:28
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Vzorová objednávka 65.47 KB 03.04.2020 07:49:28
Žádná starší verze
Příloha č.6 ZD - Elektronická komunikace 86.90 KB 03.04.2020 07:49:28
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 806.40 KB 03.04.2020 07:49:28
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení ZD č.1 601.64 KB 08.04.2020 13:24:18
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Vysvětlení ZD č. 2 606.18 KB 15.04.2020 08:49:35
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data