Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě VI. etapa - výměna oken
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě VI. etapa - výměna oken
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000012
Evidenční číslo VZ
VZ 2020 - 005 - Pla
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.04.2020 10:50:46
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Jedná se o VI. etapu výměny oken (dokončení východní fasády) národní kulturní památky dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Michalem Štanclem, Bolzanova 1981/45, 669 02 Znojmo, závazného stanoviska č. j. JMK 133147/2019 vydaného Krajským úřadem JMK, odborem kultury a památkové péče dne 16.09.2019 a výkazů výměr. Součástí plnění jsou veškeré práce pro řádné plnění díla (např. zařízení staveniště, odvoz a skládka vzniklých odpadů apod.
Součástí plnění je rovněž výroba vzorového okna, které bude schváleno za přítomnosti pracovníků památkové péče.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 158 594.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6548/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo Podepsaná smlouva o dílo - Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě VI. etapa - výměna oken 502.28 KB 20.04.2020 10:52:57
dodatek č. 1 podepsaný dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 32.23 KB 27.10.2020 09:17:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data