Výměna filtračních náplní v odlučovačích ropných látek podél komunikace II/290 Souš – Smědava
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna filtračních náplní v odlučovačích ropných látek podél komunikace II/290 Souš – Smědava
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000006
Evidenční číslo VZ
22/2020
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.05.2020 08:30:33
Lhůta pro podání nabídek
26.05.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou veškeré činnosti a s nimi související dodávky nezbytné ke kompletnímu vyčištění vnitřního prostoru ORL včetně výměny stávajících sorpčních náplní všech 21 kusů ORL.
Soupis prací a dodávek, které jsou součástí předmětu veřejné zakázky, je uveden v Podrobném rozpisu ceny v příloze č. 4 této výzvy. Požadavky zadavatele na sorpční náplň ORL uvádí tabulka v příloze č. 1b této zadávací dokumentace. Sorpční náplně musí být technicky a kvalitativně srovnatelné se stávajícím řešením, jak je uvedeno v odstavci 2.3.1 Výchozí situace zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
252 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7428/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Technická specifikace 5.63 MB 15.05.2020 08:30:33
Příloha č. 2 Smlouva 90.50 KB 15.05.2020 08:30:33
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 38.77 KB 15.05.2020 08:30:33
Příloha č. 4 Podrobná rozpis ceny 21.23 KB 15.05.2020 08:30:33
Příloha č. 5 Krycí list 24.64 KB 15.05.2020 08:30:33
Příloha č. 6 Elektronická komunikace 46.13 KB 15.05.2020 08:30:33
Výzva a ZD 57.45 KB 15.05.2020 08:30:33


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 82.50 KB 25.05.2020 11:11:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data