Výměna filtračních náplní v odlučovačích ropných látek podél komunikace II/290 Souš – Smědava
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna filtračních náplní v odlučovačích ropných látek podél komunikace II/290 Souš – Smědava
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000006
Evidenční číslo VZ
22/2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.05.2020 08:30:33
Lhůta pro podání nabídek
26.05.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou veškeré činnosti a s nimi související dodávky nezbytné ke kompletnímu vyčištění vnitřního prostoru ORL včetně výměny stávajících sorpčních náplní všech 21 kusů ORL.
Soupis prací a dodávek, které jsou součástí předmětu veřejné zakázky, je uveden v Podrobném rozpisu ceny v příloze č. 4 této výzvy. Požadavky zadavatele na sorpční náplň ORL uvádí tabulka v příloze č. 1b této zadávací dokumentace. Sorpční náplně musí být technicky a kvalitativně srovnatelné se stávajícím řešením, jak je uvedeno v odstavci 2.3.1 Výchozí situace zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
252 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7428/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Technická specifikace 5.63 MB 15.05.2020 08:30:33
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 90.50 KB 15.05.2020 08:30:33
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 38.77 KB 15.05.2020 08:30:33
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Podrobná rozpis ceny 21.23 KB 15.05.2020 08:30:33
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Krycí list 24.64 KB 15.05.2020 08:30:33
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Elektronická komunikace 46.13 KB 15.05.2020 08:30:33
Žádná starší verze
Výzva a ZD 57.45 KB 15.05.2020 08:30:33
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 82.50 KB 25.05.2020 11:11:04
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data