VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÉM DOMĚ HORNÍ ČESKÁ 26_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÉM DOMĚ HORNÍ ČESKÁ 26_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000010
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/7/2020
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.06.2020 13:32:13
Lhůta pro podání nabídek
15.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o zděný dům, součástí zakázky je montáž podružných vodoměrů v jednotlivých bytech včetně zaplombování a zednické zapravení včetně případného doplnění obkladů.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
498 200.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7617/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list Krycí list nabídky 21.52 KB 04.06.2020 13:32:13
čestné prohlášení Čestné prohlášení 25.15 KB 04.06.2020 13:32:13
technická specifikace a projektová dokumentace technická specifikace 403.16 KB 04.06.2020 13:32:13
Položkový rozpočet + technická specifikace projektová dokumentace 81.59 KB 04.06.2020 13:32:13
technická specifikace a projektová dokumentace projektová dokumentace 88.37 KB 04.06.2020 13:32:13
technická specifikace a projektová dokumentace projektová dokumentace 72.10 KB 04.06.2020 13:32:13
technická specifikace a projektová dokumentace projektová dokumentace 75.58 KB 04.06.2020 13:32:13
technická specifikace a projektová dokumentace výkaz výměr 81.00 KB 04.06.2020 13:32:13
smlouva o dílo návrh smlouvy o dílo 34.66 KB 04.06.2020 13:32:13
výzva Výzva k podání nabídky 1.00 MB 04.06.2020 13:32:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data