Most ev.č. 2836-2 Veselá
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Most ev.č. 2836-2 Veselá
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000011
Evidenční číslo VZ
34/2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.07.2020 11:27:19
Lhůta pro podání nabídek
23.07.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
420 461.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8019/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a ZD 95.75 KB 08.07.2020 11:27:19
Příloha č. 1 Specifikace akce 1.83 MB 08.07.2020 11:27:19
Příloha č. 2 Smlouva 2.46 MB 08.07.2020 11:27:19
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 44.59 KB 08.07.2020 11:27:19
Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů 15.25 KB 08.07.2020 11:27:19
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 19.28 KB 08.07.2020 11:27:19
Příloha č. 6 Autorizovaná osoba 22.24 KB 08.07.2020 11:27:19
Příloha č. 7 Krycí list 24.49 KB 08.07.2020 11:27:19
Příloha č. 8 Pokyny k el. komunikaci 46.41 KB 08.07.2020 11:27:19


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.35 MB 20.10.2020 11:31:39


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data