Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000011
Evidenční číslo VZ
Z2020-025414
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.07.2020 23:04:20
Lhůta pro podání nabídek
24.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu hlavní činnosti zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávky kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů, pronájem tlakových lahví na dané období, ADR poplatek, silniční poplatek, dopravné do místa plnění, instalaci telemetrických jednotek na 2 zásobníky kapalného kyslíku, jejich pronájem zadavateli a údržbu po celou dobu účinnosti smlouvy a zároveň pravidelnou údržbu a servis zásobníků kapalného kyslíku, které jsou ve vlastnictví zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
11 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8167/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.10.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.1 ZP - Formulář pro zpracování nabídkové ceny 82.50 KB 23.07.2020 23:04:20
Příloha č.2 ZP - Rámcová dohoda na dodávky medicinálních a technický plynů 36.12 KB 23.07.2020 23:04:20
Příloha č.3 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 44.98 KB 23.07.2020 23:04:20
Příloha č.4 ZP - Fotodokumentace 2.34 MB 23.07.2020 23:04:20
Zadávací dokumentace 307.83 KB 23.07.2020 23:04:20


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 245.94 KB 26.10.2020 09:53:23


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 259.34 KB 18.09.2020 14:17:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data