„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000006
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.08.2020 10:03:43
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem: „Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196 podle předané projektové dokumentace z října 2017 pod názvem „Chodník Rýmařovská“ (SO 101A,B) a září 2019 pod názvem „Doplnění místa pro přecházení na sjezdu z ulice Rýmařovská v Bruntále“ (SO 102), zpracované projektantem Ing. Janem Hvoreckým, autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru: Dopravní stavby č.a.: 1104104.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 079 281.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7888/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
11.08.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 248.22 KB 20.08.2020 10:03:43


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva - zveřejnění registr smluv 127.99 KB 20.08.2020 10:03:43


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečná cena po ukončení plnění 437.11 KB 11.12.2020 07:39:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SUEZ CZ a.s. 25638955 Vyřazen Česká republika Ne 998 804,20 bez DPH
- s DPH
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 1 284 408,83 bez DPH
- s DPH
BERKASTAV s.r.o. 02657392 Zařazen Česká republika Ne 1 350 000,00 bez DPH
- s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 1 313 853,69 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2020 849 000,00 bez DPH
1 027 290,00 s DPH
849 000,00 bez DPH
1 027 290,00 s DPH