STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, HODONÍN, TĚLOCVIČNA – VÝMĚNA ČÁSTI VÝPLNĚ OTVORŮ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, HODONÍN, TĚLOCVIČNA – VÝMĚNA ČÁSTI VÝPLNĚ OTVORŮ
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000024
Evidenční číslo VZ
150/ID278/2020
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.08.2020 12:24:25
Lhůta pro podání nabídek
09.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, HODONÍN, TĚLOCVIČNA – VÝMĚNA ČÁSTI VÝPLNĚ OTVORŮ je výměna části výplní otvorů (oken) v tělocvičně základní školy, kdy stávající výplně otvorů ze skleněných tvárnic budou vybourány a budou osazena nová, dřevěná, kastlová okna, opatřena elektromotory zajišťující otevírání okenních větracích křídel. Předmětem plnění je tak i rozšíření stávajících vnitřních rozvodů elektroinstalace o přívody k elektropohonům a související stavební práce.

Podrobný popis a rozsah jednotlivých dílčích plnění veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací zpracovanou: hlavní projektant Ing. Pavel Macek, Múdrá 1302, 696 02 Ratíškovice, IČ 75793270, datum zpracování – 4/2018, zak.č. 6//2018/PD.
- Výkazy výměr (Soupisy prací, dodávek a služeb), resp. návrhem smlouvy o dílo, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316338
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
23.09.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva + Zadávací dokumentace 731.08 KB 26.08.2020 12:24:25
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 2.11 MB 26.08.2020 12:24:25
Příloha č. 2 - Výkazy výměr 66.22 KB 26.08.2020 12:24:25
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 161.50 KB 26.08.2020 12:24:25
Příloha č. 4 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 18.20 KB 26.08.2020 12:24:25


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VZ 148.60 KB 23.09.2020 12:42:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data