Sanace skal – DPS 2020
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Sanace skal – DPS 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000038
Evidenční číslo VZ
VZ2020-061-MOL-ITS
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.09.2020 10:18:52
Lhůta pro podání nabídek
25.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět veřejné zakázky spočívá v řádném provedení jednostupňové projektové dokumentace pro sanaci dvou nestabilních skalních lokalit v údolí řeky Dyje vč. zajištění souvisejících činností v daném rozsahu:

A) Projektová dokumentace pro získání všech nutných povolení pro provedení stavby (UR, StPo, …) zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

B) Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně sestavení soupisu prací bude v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DSP“),

C) Výkaz výměr a rozpočet stavby bude zpracován s dělením položek dle zatřiďování a odpisování majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5. Dále také na rozlišování majetku dle Pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné movité věci ...),

D) Zpracovaná projektová dokumentace musí splňovat podmínky dané Ministerstvem životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Operačního programu Životní prostředí;

E) Zajištění inženýrské činnosti, tj. projednání a odsouhlasení navržených sanačních opatření se všemi dotčenými orgány státní správy (MU OŠKaPP, JmK OŽP, …), vlastníky či správci dotčených objektů, pozemků, inženýrských sítí, apod. Projednání bude doloženo souhlasnými písemnými stanovisky,

F) Podkladem pro zpracování díla jsou Odborná geotechnická posouzení stavu skalního svahu DB11 a DB18, č. zak. 2019-11-19 (viz Příloha č. 4),

G) Součástí každé projektové dokumentace bude kompletní geodetické zaměření sanovaného skalního masívu.

Konkrétně se jedná se o lokality:
DB11 - Karolininy sady (48.8545511N, 16.0438772E)
DB18 - ulice U Obří hlavy za RD č. 526/4 (48.8547967N, 16.0426006E)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8806/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
30.10.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 263.96 KB 17.09.2020 14:21:30
Verze 1 15.65 KB 11.09.2020 10:18:52
Verze 2 262.74 KB 14.09.2020 13:05:25
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.65 KB 11.09.2020 10:18:52
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 11.09.2020 10:18:52
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SoD 111.50 KB 22.09.2020 15:27:34
Verze 1 111.50 KB 11.09.2020 10:18:52
Př.4_Dokumentace 13.63 MB 11.09.2020 10:18:52
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 11.09.2020 10:18:52
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 11.09.2020 10:18:52
Př.7_ETICKÝ KODEX 577.59 KB 11.09.2020 10:18:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data