ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – ELEKTRO SLABOPROUD (PRO KONEKTIVITU A IT)
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – ELEKTRO SLABOPROUD (PRO KONEKTIVITU A IT)
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000032
Evidenční číslo VZ
MUHO 10108/2020 OPM
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.09.2020 14:59:57
Lhůta pro podání nabídek
05.10.2020 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Elektro slaboproud (pro Konektivitu a IT)“ je poskytnutí dodávek, souvisejících prací a služeb podle požadavků zadavatele, za účelem zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Vančurova 2, Hodonín, spočívající v modernizaci odborných učeben.

Popis plnění veřejné zakázky: Předmětem zadávacího řízení je technologická kompletace systému konektivity v rekonstruované části objektu ZŠ Vančurova Hodonín. Řešení sestává z montáže datových rozvaděčů a koncových prvků do již provedené hrubé instalace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
715 499.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8862/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – ELEKTRO SLABOPROUD (PRO KONEKTIVITU A IT) 237.81 KB 16.09.2020 14:59:57
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – ELEKTRO SLABOPROUD (PRO KONEKTIVITU A IT) 351.76 KB 16.09.2020 14:59:57
Příloha č. 1_DOKUMENTACE 7.74 MB 16.09.2020 14:59:57
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 117.10 KB 16.09.2020 14:59:57
Příloha č. 3_Elektro slaboproud (pro konektivitu a IT)_SMLOUVA 296.50 KB 16.09.2020 14:59:57
Příloha č. 4_Elektro slaboproud (pro konektivitu a IT)_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 77.50 KB 16.09.2020 14:59:57
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 16.09.2020 14:59:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data