VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ KOUPELEN V DPS DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ_148_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ KOUPELEN V DPS DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ_148_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000019
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/14/202
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.09.2020 13:27:57
Lhůta pro podání nabídek
05.10.2020 08:00:00
Stručný popis předmětu
Výměna stávajícího vybavení koupelen v 36 bytech v domě s pečovatelskou službou - výměna vaničky, výměna stávajícího otočného umyvadla za nové, upevněné na stěnu, výměna vodovodní baterie, výměna pračkového ventilu, výměna části odpadní a vodovodní přípojky. Vzhledem k tomu, že se jedná o dům s pečovatelskou službou, budou práce prováděny pouze v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. Tentýž den musí být rovněž proveden úklid prostoru a zprovozněn přívod vody a odpadu. Veškeré práce musí být ukončeny nejpozději do 10.12.2020
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 340 767.80 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9018/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.10.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list krycí list nabídky 21.58 KB 30.09.2020 13:27:57
čestné prohlášení čestné prohlášení 25.05 KB 30.09.2020 13:27:57
výpis z OR + reference 12.45 KB 30.09.2020 13:27:57
Položkový rozpočet položkový rozpočet 272.00 KB 30.09.2020 13:27:57
smlouva o dílo smlouva o dílo 35.36 KB 30.09.2020 13:27:57
výzva výzva k podání nabídky 332.73 KB 30.09.2020 13:27:57


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva o dílo uzavřená smlouva o dílo 388.55 KB 15.10.2020 14:48:50
Položkový rozpočet položkový rozpočet dle VŘ 274.00 KB 15.10.2020 14:53:47
dodatek ke smlouvě 601.88 KB 22.12.2020 14:57:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data