OPRAVA DLÁŽDĚNÝCH POVRCHŮ
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA DLÁŽDĚNÝCH POVRCHŮ
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000010
Evidenční číslo VZ
P20V00000048
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.10.2020 14:56:04
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy, na základě, které bude docházet k provádění lokálních oprav dlážděných povrchů silnic I., II. a III. tříd včetně obecních a městských komunikací v Libereckém kraji dle požadavků Zadavatele. Realizace oprav bude probíhat nepravidelně po dobu trvání Veřejné zakázky, vždy na základě aktuálních potřeb Zadavatele.
Jednotlivá dílčí zadání budou prováděna objednatelem na základě zjištění vycházející z prohlídek komunikací. Dopravně – inženýrské opatření (DIO) – označení pracovního místa včetně stanovení PČR DI a silničním správním úřadem pro provedení opravy zajistí vždy Zadavatel.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/profile/silnice-lk-a-s
Kontaktní údaje
Ing. Denis Tomáš
Telefon: 736633883
E-mail: denis.tomas@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.09.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru 244.88 KB 09.10.2020 14:56:04


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.74 MB 09.10.2020 14:56:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Roman Novotný 01817191 Zařazen 1 939 050,00 bez DPH - s DPH
EVOSA spol. s r.o. 18384501 Zařazen 1 997 712,50 bez DPH - s DPH
Andílek s.r.o. 27260488 Zařazen 1 897 525,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Andílek s.r.o. 27260488