Zimní a letní údržba komunikací v Uherském Brodě
TSUB, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Zimní a letní údržba komunikací v Uherském Brodě
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000017
Evidenční číslo VZ
Z2020-038079
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.10.2020 09:47:52
Lhůta pro podání nabídek
26.11.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je letní a zimní údržba pro město Uherský Brod. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:

1) Letní údržba: zabezpečení letní údržby komunikací a chodníků na území města Uherský Brod a určených kanalizačních vpustí, spočívající v čištění vozovek a chodníků, mytí vozovek tlakovou vodou, odstranění plevele z krajnic vozovek a z chodníků, v chemickém postřiku zaplevelených krajnic a chodníků, čištěním parkovišť a mytí povrchů určených zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je v Přílohách č. 7, 8a a 8b zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky není uložení uličních smetků, které vzniknou při plnění zakázky, nýbrž pouze odvoz těchto smetků na skládku (resp. cena za odvoz). Smetky budou uloženy na řízené skládce Prakšická na základě zadavatelem vydaných poukázek na uložení odpadu. Součástí plnění je i dodávka materiálů potřebných pro provádění letní údržby dodavatelem.

2) Zimní údržba: je zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti komunikací a chodníků na území města Uherský Brod v zimním období, spočívající zejména v jejich strojní údržbě (pluhování, kartáčování), vč. posypu chemickými prostředky, či inertním materiálem. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je v Přílohách č. 4, 5, 6 zadávací dokumentace. Součástí plnění je i dodávka materiálů potřebných pro provádění zimní údržby dodavatelem.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 870 247.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
TSUB, příspěvková organizace
Větrná 2037
68801, Uherský Brod

Bc. Petr Podolan
petr.podolan@tsub.cz
572 805 404
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9326/summary JOSEPHINA, elektronický nástroj
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
TSUB, příspěvková organizace
IČO
05583926
DIČ
-
Poštovní adresa
Větrná 2037
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-033579
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.36 MB 29.10.2020 09:47:52


1. část - Část č. 1 - Letní údržba

Název časti
Část č. 1 - Letní údržba
Stav části
1
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
23.12.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - část č. 1 75.41 KB 04.01.2021 10:10:43
Písemná zpráva zadavatele - část č. 2 74.56 KB 04.01.2021 10:11:01


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová dohoda 1.56 MB 30.12.2020 09:21:36


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 255.80 KB 05.01.2022 14:15:09


2. část - Část č. 2 - Zimní údržba

Název časti
Část č. 2 - Zimní údržba
Stav části
2
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
23.12.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - část č. 2 74.56 KB 04.01.2021 10:11:40


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.27 MB 30.12.2020 09:22:11


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 255.11 KB 05.01.2022 14:18:45