Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, obor malířské a natěračské práce
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, obor malířské a natěračské práce
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000030
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.11.2020 08:21:28
Lhůta pro podání nabídek
07.12.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se zejména o provádění malování v bytových a nebytových domech, nátěry kovových a dřevěných konstrukcí (okna, dveřní výplně, rozvody ústředního topení včetně radiátorů), včetně souvisejících drobných zednických prací apod.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava,
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – S účinností od pondělí 12. října 2020 dochází k úpravě úředních hodin Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, a to takto:
Pondělí: 8:00 hod. – 11:30 hod. 12:30 hod. – 14:00 hod.
Středa : 8:00 hod. – 11:30 hod. 12:30 hod. – 14:00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 86
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
09.02.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 53.00 KB 26.11.2020 08:21:28
Příloha č. 2 - Návrh rámcové dohody o dílo 378.00 KB 26.11.2020 08:21:28
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 47.50 KB 26.11.2020 08:21:28
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 26.11.2020 08:24:07
Verze 1 50.00 KB 26.11.2020 08:21:28
Výzva k podání nabídky 672.29 KB 26.11.2020 08:21:28


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace 294.15 KB 01.12.2020 12:35:01
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (nový) 52.00 KB 01.12.2020 12:35:38


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová dohod o dílo TS/0001/21 716.97 KB 05.01.2021 10:36:49
Odstoupení od rámcové dohody o dílo 32.65 KB 10.02.2021 07:37:24
Rámcová dohod o dílo č. TS/0014/21 672.70 KB 10.02.2021 07:46:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Jiří Kaim 66162084 Odstoupil - bez DPH - s DPH
STAVO-ČESTAV, s.r.o. 64085236 Zařazen - bez DPH - s DPH
Karel Mrázek 15428435 Zařazen 2 400 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Jiří Kaim 66162084
Karel Mrázek 15428435 2021 - bez DPH
- s DPH
932 461,90 bez DPH
- s DPH