PRONÁJEM KOLOVÝCH NAKLADAČŮ – MANIPULÁTORŮ II
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PRONÁJEM KOLOVÝCH NAKLADAČŮ – MANIPULÁTORŮ II
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000013
Evidenční číslo VZ
P20V00000054
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.12.2020 12:34:20
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je pronájem 4 ks nakladačů (dále jen „Stroje“). Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na Stroje je uvedena v příloze č. 1A Výzvy „Technická specifikace a požadavky“ (sloupec D).

Účastník je povinen zajistit provádění servisu Strojů (vč. dodání náhradních dílů). Účastník zajistí servis Strojů po dobu pronájmu.

V rámci pronájmu budou realizovány předepsané servisní úkony na vrub Dodavatele (doprava, práce, materiál). Ostatní opravy a poškození po dohodě mezi Zadavatelem a Dodavatelem.

V případě poruchy Stroje, kterou nelze opravit na místě do 48 hodin, musí dodavatel do 48 hodin od nahlášení poruchy zajistit náhradní Stroj po dobu, než dojde k opravě původního Stroje.

Zadavatel uvádí, že předpokládaný proběh motohodin se pohybuje do 1000 motohodin. Zadavatel s opatrností upozorňuje, že cena za službu je paušální bez vlivu na průběh motohodin.
Druh zadávacího řízení
Jednací řízení bez uveřejnění
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Ing. Denis Tomáš
Telefon: 736633883
E-mail: denis.tomas@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.11.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru 1.01 MB 08.12.2020 12:34:20


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2021008 813.59 KB 08.12.2020 12:34:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
BOELS Česká republika s.r.o. 27453332 Zařazen 708 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BOELS Česká republika s.r.o. 27453332