Zimní stadion – odhlučnění kompresoru
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Zimní stadion – odhlučnění kompresoru
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000051
Evidenční číslo VZ
VZ2020-071-MOL-ITS
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.12.2020 15:38:04
Lhůta pro podání nabídek
18.12.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výroba, doprava a montáž protihlukového krytu kompresoru ve strojovně chlazení zimního stadionu.

Další specifikace předmětu zakázky:
1. Požadovaný útlum krytu zajistí dosažení hygienických limitů hladiny akustického tlaku daných Nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, uvnitř strojovny ˂ 80 dB, na hranici pozemku 2695/2 k.ú. Znojmo-město (okolí strojovny) v noci ˂ 35 dB, přes den ˂ 45 dB;
2. Dosažení hygienických limitů bude doloženo protokolem o provedené zkoušce měření hladiny hluku provedeného akreditovanou zkušební laboratoří;
3. Realizace bude probíhat za provozu strojovny chlazení zimního stadionu;
4. Součástí realizace bude nucené odvětrání protihlukového krytu mimo prostor strojovny;
5. Přibližné rozměry krytu jsou dány zaměřením, které je přílohou zadávací dokumentace. Pro výrobu krytu zástupce zhotovitele provede přesné zaměření na místě;
6. Bližší specifikace krytu viz zadávací dokumentace;
7. Součástí plnění budou náklady na zaměření na místě pro výrobu krytu, doprava krytu, poplatky za skládkovné nepoužitelného materiálu, za uložení suti na skládku, za veškerou manipulaci s materiály, odpady či zařízeními v souvislosti s touto stavbou, apod., vč. všech nákladů na další činnosti nutné pro realizaci předmětu veřejné zakázky a její uvedení do provozu.
8. Záruka za jakost díla bude: kryt min. 36 měsíců, elektroinstalace min. 24 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10047/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.71 KB 09.12.2020 15:38:04
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 09.12.2020 15:38:04
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SoD 54.33 KB 09.12.2020 15:38:04
Př.4_ZD 11.10 MB 09.12.2020 15:38:04
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 09.12.2020 15:38:04
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 09.12.2020 15:38:04
Př.7_ETICKÝ KODEX 577.59 KB 09.12.2020 15:38:04
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 265.22 KB 09.12.2020 15:38:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data