Městské pohřebiště Bruntál – prodloužení kolumbária
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Městské pohřebiště Bruntál – prodloužení kolumbária
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000013
Evidenční číslo VZ
21/2020
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.12.2020 15:23:09
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Jedná se o prodloužení stávajícího kolumbária.

Stavba je tvořena jedním objektem SO-01 Kolumbárium, který je rozdělen do tří podobjektů:
• SO-01a Kolumbárium
• SO-01b Chodník
• SO-01c Osvětlení

Předmětem veřejné zakázky je pouze podobjekt SO-01a Kolumbárium:
prodloužení JZ části v délce 85,86 m, šířky 0,75 m. Dojde k odstranění stávajícího oplocení v délce prodlužovaného kolumbária. Kolumbárium je navrženo z režného spárovaného zdiva z lícových cihel 250x120x65 o celkové tl. 750 mm a výšce 2,3 m. Je sestaveno z 36 typových polí, které jsou od sebe vzájemně dilatována (pole tvoří 18 dvojic, které jsou od sebe výškově odsazeny. Součástí kolumbária je vestavba prefabrikovaných dílců (vytvářejí rastr nik pro ukládání uren) mimo dodání epitafních desek (žula – tmavá impala). Nově použitý veškerý materiál prodlužovaného kolumbária musí být shodný se stávajícím stavem současného městského pohřebiště. Zastřešení je provedeno plechovou krytinou včetně difuzní folie se smyčkovou rohoží.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Městské pohřebiště Bruntál – prodloužení kolumbária“, podle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr a dle předané projektové dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Gabriela Pražáková
gabriela.prazakova@mubruntal.cz
+420 554706195
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9307/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Gabriela Pražáková
gabriela.prazakova@mubruntal.cz
+420 554706195
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.12.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 377.28 KB 23.12.2020 15:23:09


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva - registr smluv 47.31 KB 23.12.2020 15:23:09
Dodatek č. 1 - registr smluv 47.45 KB 07.09.2021 14:10:23
Dodatek č. 2 - registr smluv 47.86 KB 07.09.2021 14:10:40


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny přesahující 1 rok 402.06 KB 08.01.2021 13:12:36
Skutečně uhrazená cena po ukončení plnění 404.38 KB 19.11.2021 14:38:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
FICHNA - HUDECZEK a.s. 27765857 Zařazen Česká republika Ne 3 999 841,30 bez DPH
- s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 3 890 483,88 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2020 3 270 000,00 bez DPH
3 956 700,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 2021 3 359 044,31 bez DPH
4 064 443,62 s DPH
3 359 044,31 bez DPH
4 064 443,62 s DPH