VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ KOUPELEN V DPS DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ_150_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ KOUPELEN V DPS DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ_150_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/1/2021
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.01.2021 15:03:24
Lhůta pro podání nabídek
18.01.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Výměna stávajícího vybavení koupelen v 35 bytech v domě s pečovatelskou službou - výměna vaničky, výměna stávajícího otočného umyvadla za nové, upevněné na stěnu, výměna vodovodní baterie, výměna pračkového ventilu, výměna části odpadní a vodovodní přípojky. Vzhledem k tomu, že se jedná o dům s pečovatelskou službou, budou práce prováděny pouze v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. Tentýž den musí být rovněž proveden úklid prostoru a zprovozněn přívod vody a odpadu. Veškeré práce musí být ukončeny nejpozději do 31.03.2021
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 303 524.25 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10323/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.02.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva výzva k podání nabídky 1.03 MB 06.01.2021 15:03:24
krycí list krycí list nabídky 20.16 KB 06.01.2021 15:03:24
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.47 KB 06.01.2021 15:03:24
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 12.45 KB 06.01.2021 15:03:24
položkový rozpočet položkový rozpočet 272.00 KB 06.01.2021 15:03:24
smlouva o dílo smlouva o dílo 35.38 KB 06.01.2021 15:03:24


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 5.18 MB 17.02.2021 14:05:11


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data