Posouzení stavebně technického stavu stavby - Městské lázně Znojmo
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Posouzení stavebně technického stavu stavby - Městské lázně Znojmo
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
VZ2021-001-MOL-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.01.2021 13:10:14
Lhůta pro podání nabídek
01.02.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je posouzení stavebně technického stavu stavby - Městské lázně Znojmo, nám. Svobody 2814, 669 02 Znojmo - především z hlediska statiky objektu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
250 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10482/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.02.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.72 KB 19.01.2021 13:10:14
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 19.01.2021 13:10:14
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 108.50 KB 25.01.2021 15:46:33
Verze 1 108.50 KB 19.01.2021 13:10:14
Př.4_Dokumentace 116.99 MB 19.01.2021 13:10:14
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 19.01.2021 13:10:14
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 19.01.2021 13:10:14
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 19.01.2021 13:10:14
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 440.35 KB 19.01.2021 13:10:14


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 357.87 KB 21.01.2021 13:58:59


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data