DODÁVKA DVOUSLOŽKOVÉ PLASTICKÉ HMOTY NA REALIZACI A OBNOVU VDZ
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA DVOUSLOŽKOVÉ PLASTICKÉ HMOTY NA REALIZACI A OBNOVU VDZ
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
P20V00000014
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.01.2021 22:17:16
Lhůta pro podání nabídek
05.02.2021 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka dvousložkové plastické hmoty bílé barvy pro nanášení za studena pro strukturální vodorovné dopravní značení a materiál na dodatečný posyp (balotina do plastických hmot za studena) (dále také jako „Zboží“).

Jedná se o hmoty pro stálé vodorovné dopravní značení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Zboží musí být schválené k použití na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a musí být evidováno v Katalogu schválených výrobků – Oblast vodorovného dopravního značení (katalog je na webových stránkách http://www.kataloghmot.cz/katalog/Certifikovane%20systemy.htm).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 493 999.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Název: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Mgr. Josefem Hlavičkou, partnerem a advokátem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10520/summary
Kontaktní údaje
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
csaba.csorba@havelpartners.cz
+420 731539270
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 373.32 KB 20.01.2021 22:17:16
Příloha č. 1 - Rámcová-dohoda 168.00 KB 20.01.2021 22:17:16
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 32.94 KB 20.01.2021 22:17:16
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 23.95 KB 20.01.2021 22:17:16
Příloha č. 4 - Návod k použití stroje Hofmann H18 airless 1.96 MB 20.01.2021 22:17:16
Příloha č. 5 - Tabulka pro výpočet Hodnocené ceny 16.57 KB 20.01.2021 22:17:16
Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelského plnění 123.33 KB 20.01.2021 22:17:16
Příloha č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 128.56 KB 20.01.2021 22:17:16


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 410.25 KB 31.03.2021 07:59:33


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2.49 MB 31.03.2021 07:58:59


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení č. 1 804.40 KB 03.02.2021 11:47:03


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data