Opce - Provádění zemních a stavebních prací - část C
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Opce - Provádění zemních a stavebních prací - část C
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000004
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.01.2021 10:03:31
Lhůta pro podání nabídek
28.01.2021 10:05:00
Stručný popis předmětu
Dne 23. 5. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele DOD20170140, č. smlouvy zhotovitele TG2017/CN 1509 C, na provádění stavebních prací v rámci údržby a výstavby areálů ostatního majetku objednatele. V této Smlouvě je v článku XI. Nové stavební práce vyhrazeno právo objednatele na nové stavební práce (opční právo) spočívající v obdobných stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění s tím, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění, tedy nepřesáhne 600 000,- Kč bez DPH. Předmětem Dodatku č. 1 je rozšíření stávajícího finančního limitu z původních 2 mil. Kč bez DPH na 2,6 mil. Kč
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
600 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9870/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
11.12.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřený Dodatek č. 1 1.11 MB 28.01.2021 11:16:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data