SPRÁVCE STAVBY – technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavby: CPA Delfín – energetické centrum s KGJ, CPA Delfín – venkovní bazény, CPA Delfín – patrové parkoviště
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
SPRÁVCE STAVBY – technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavby: CPA Delfín – energetické centrum s KGJ, CPA Delfín – venkovní bazény, CPA Delfín – patrové parkoviště
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000007
Evidenční číslo VZ
MUUB/7148/2021/ORM
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.02.2021 10:29:35
Lhůta pro podání nabídek
05.03.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky na služby je výkon funkce správce stavby pro 3 stavby města Uherský Brod, z toho pro
2 stavby je pověřena k investorské činnosti příspěvková organizace města CPA Delfín.
Zadavatel č. 1: město Uherský Brod
CPA Delfín – energetické centrum s KGJ – stavba č. 1
Zadavatel č. 2: CPA Delfín, příspěvková organizace:
CPA Delfín – venkovní bazény – stavba č. 2
CPA Delfín – patrové parkoviště – stavba č. 3
Jedná se o služby technického dozoru stavebníka/investora (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, vykonávané autorizovanou osobou (ČKAIT) dle zákona č. 360/1992. Sb., a
koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „koordinátor BOZP“) podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Správce stavby vystupuje jako zmocněnec
zadavatele, který jeho zájmy zastupuje vůči zhotoviteli stavby a dalším subjektům za účelem řádné realizace
staveb. TDI bude přítomen na stavbě průběžně nebo občasně podle potřeb a charakteru stavby. Koordinátor
BOZP bude přítomen na stavbě občasně podle potřeb a charakteru stavby.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10984/summary
Kontaktní údaje
Ing. Dagmar Braunerová
dagmar.braunerova@ub.cz
+420 572805235
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 403.26 KB 23.02.2021 10:29:35


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 7.49 MB 18.03.2021 11:02:24


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 452.60 KB 18.03.2021 11:01:26
Rozhodnutí o výběru 215.96 KB 18.03.2021 11:01:40


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data