Chodník na ul. Na Jánské, k.u. Slezská Ostrava (PD+AD+IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Chodník na ul. Na Jánské, k.u. Slezská Ostrava (PD+AD+IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.02.2021 15:12:34
Lhůta pro podání nabídek
09.03.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro
A. územní rozhodnutí (DÚR),
B. stavební povolení (DSP),
C. provádění stavby (DPS),
D. inženýrská činnost, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (IČ).

Projektová dokumentace bude zpracována pro výstavbu chodníku pro pěší vloženého do přilehlého pásu podél komunikace ulice Na Jánské v úseku ul. Čs. armády - železniční přejezd v délce cca 800 m.

Podkladem pro vypracování je studie „Chodník na ul. Na Jánské (studie záměru stavby)“ z února 2019, kterou zpracovala společnost Ostravské komunikace, a.s., oddělení dopravního inženýrství, se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory.

Součástí plnění veřejné zakázky bude také zajištění následného autorského dozoru na základě samostatné příkazní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
490 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava

Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
29.04.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 81.50 KB 24.02.2021 15:12:34
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 427.57 KB 24.02.2021 15:12:34
Příloha č. 3 - Plná moc 232.57 KB 24.02.2021 15:12:34
Příloha č. 4 - Návrh příkazní smlouvy 315.73 KB 24.02.2021 15:12:34
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 202.86 KB 24.02.2021 15:12:34
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 50.50 KB 24.02.2021 15:12:34
Příloha č. 7 - Studie záměru stavby 30.92 MB 24.02.2021 15:12:34
Výzva k podání nabídky 411.09 KB 24.02.2021 15:12:34


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení zadávacího řízení 31.26 KB 29.04.2021 08:56:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ARTENDR s.r.o. 24190853 Zařazen Česká republika Ne 490 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ARTENDR s.r.o. 24190853