Dodávka dřevěných pražců 2021
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka dřevěných pražců 2021
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000014
Evidenční číslo VZ
Z2021-007067
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.03.2021 09:05:13
Lhůta pro podání nabídek
29.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových dřevěných impregnovaných pražců příčných, včetně dopravy do místa plnění. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11052/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 266.61 KB 01.03.2021 09:05:13
Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky 141.89 KB 01.03.2021 09:05:13
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení k základní způsobilosti 67.60 KB 01.03.2021 09:05:13
Příloha č. 3 ZD - Návrh Kupní smlouvy 88.78 KB 01.03.2021 09:05:13
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.23 KB 01.03.2021 09:05:13
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství 84.07 KB 01.03.2021 09:05:13
Příloha č. 6 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 66.66 KB 01.03.2021 09:05:13
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 93.41 KB 01.03.2021 09:05:13


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 179.63 KB 02.06.2021 16:52:56


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16628575 61.10 KB 02.06.2021 16:55:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Milan Hroch 60970456 Zařazen - bez DPH - s DPH
4 - steel s.r.o. 46710337 Zařazen - bez DPH - s DPH
Josef Krenželok 48721832 Zařazen 1 046 730,00 bez DPH 1 266 543,30 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Josef Krenželok 48721832 k 31.12.2021 1 046 730,00 bez DPH
1 266 543,30 s DPH
1 046 730,00 bez DPH
1 266 543,30 s DPH