Materiální zajištění pro imunohistochemickou analýzu preparátů včetně poskytnutí přístrojového vybavení pro tuto analýzu
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Materiální zajištění pro imunohistochemickou analýzu preparátů včetně poskytnutí přístrojového vybavení pro tuto analýzu
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
F2021-008023
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.03.2021 14:38:13
Lhůta pro podání nabídek
06.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
A. Pravidelné dílčí dodávky reagencií a specifického spotřebního materiálu potřebného pro zajištění IHC diagnostiky včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení – Budova F, Oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Podrobná specifikace spotřebního materiálu pro provedení laboratorních vyšetření je uvedena v příloze č.1 těchto ZP – Technická specifikace.

Objemy spotřebního materiálu pro provádění laboratorních vyšetření jsou uvedeny v příloze č.2 těchto ZP – Formulář pro stanovení nabídkové ceny.

B. Bezplatná výpůjčka nového a plně automatického imunochemického analyzátoru pro imunochemické analýzy v biologických materiálech
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 480 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11112/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
25.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 359.35 KB 08.03.2021 14:38:13
Příloha č.1 - Technická specifikace 154.50 KB 08.03.2021 14:38:13
Příloha č.2 - Formulář ceny 14.52 KB 08.03.2021 14:38:13
Příloha č.3 - Smlouva o výpůjčce a rámcová kupní smlouva 37.92 KB 08.03.2021 14:38:13
Příloha č.4 - Požadavky na elektronickou komunikaci 41.43 KB 08.03.2021 14:38:13


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č.1 251.87 KB 22.03.2021 15:49:33
Zadávací dokumentace 22-3-2021 Upravená verze ZD 972.59 KB 22.03.2021 15:51:14
Dodatečné informace č.2 270.95 KB 23.03.2021 15:27:36


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 247.36 KB 11.06.2021 11:57:35


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 221.68 KB 07.05.2021 14:06:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
HPST, s.r.o. 25791079 Zařazen 4 147 707,20 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HPST, s.r.o. 25791079 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH