PD - ÚMR – ul. 8. května, Kuchařovice, ul. Evropská, Znojmo
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
PD - ÚMR – ul. 8. května, Kuchařovice, ul. Evropská, Znojmo
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000009
Evidenční číslo VZ
VZ2021-017-MOL-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.04.2021 11:42:50
Lhůta pro podání nabídek
23.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňových projektových dokumentací DSP/DPS pro instalaci systému úsekového měření rychlosti v lokalitách ul. 8. května v Kuchařovicích a ul. Evropská ve Znojmě vč. zajištění souvisejících činností v daném rozsahu:

A) Projektová dokumentace pro získání všech nutných povolení pro provedení stavby zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

B) Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně sestavení soupisu prací bude v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DSP“),

C) Výkaz výměr a rozpočet stavby bude zpracován s dělením položek dle zatřiďování a odpisování majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5. Dále také na rozlišování majetku dle Pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné movité věci ...),

D) Zajištění kompletní inženýrské činnosti za účelem získání nutných povolení pro realizaci záměru, tj. projednání a odsouhlasení záměru se všemi dotčenými orgány státní správy, vlastníky či správci dotčených objektů, pozemků, inženýrských sítí, apod. Projednání bude doloženo souhlasnými písemnými stanovisky,

E) Součástí PD bude připojení zařízení k distribuční soustavě NN,

F) PD bude zpracována dle technické specifikace, která je přílohou č. 4 této Výzvy,

G) PD bude min. 1x ve fázi zpracovaného technického řešení pro každou lokalitu představena objednateli prostřednictvím pracovního výboru.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
250 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11709/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.77 KB 12.04.2021 11:42:50
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 12.04.2021 11:42:50
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 117.00 KB 12.04.2021 11:42:50
Př.4_Technická specifikace 621.34 KB 12.04.2021 11:42:50
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 12.04.2021 11:42:50
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 12.04.2021 11:42:50
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 12.04.2021 11:42:50
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 436.17 KB 12.04.2021 11:42:50
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD_aktualizace aktualizovaný dokument 116.50 KB 19.04.2021 10:53:25


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 431.61 KB 14.04.2021 10:50:39
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 415.42 KB 19.04.2021 10:54:18


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data