DPS – Skatepark, ul. Sokolská, Znojmo
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
DPS – Skatepark, ul. Sokolská, Znojmo
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000011
Evidenční číslo VZ
VZ2021-020-MOL-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.04.2021 13:01:34
Lhůta pro podání nabídek
03.05.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie a dokumentace pro provedení a zadání stavby DPS – Skatepark, ul. Sokolská, Znojmo, v rozsahu:
A) Studie za účelem projednání a odsouhlasení navrhované dispozice skateparku; studie bude předána a představena objednateli prostřednictvím pracovního výboru, po jejím odsouhlasení bude zpracována DPS;
B) Projektová dokumentace pro získání všech nutných povolení pro provedení stavby (UR, StPo, …) zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
C) Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně sestavení soupisu prací bude v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DPS“);
D) Výkaz výměr a rozpočet stavby bude zpracován s dělením polo-žek dle zatřiďování a odpisování majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5. Dále také na rozlišování majetku dle Pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné movité věci ...).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11941/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.70 KB 21.04.2021 13:01:34
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 21.04.2021 13:01:34
Př.4_Dokumentace 26.75 MB 21.04.2021 13:01:34
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 21.04.2021 13:01:34
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 21.04.2021 13:01:34
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 21.04.2021 13:01:34
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 444.11 KB 21.04.2021 13:01:34
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 113.50 KB 21.04.2021 13:01:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data