ZŠ MÍROVÉ NÁM. – OPRAVA SCHODIŠTĚ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ MÍROVÉ NÁM. – OPRAVA SCHODIŠTĚ
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000022
Evidenční číslo VZ
150/ID334/2021
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.07.2021 10:15:44
Lhůta pro podání nabídek
22.07.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky ZŠ MÍROVÉ NÁM – OPRAVA SCHODIŠTĚ je oprava dvou předložených schodišť, v projektové dokumentaci (dále také jen PD) označených Předložené schodiště „A“ a Předložené schodiště „B“ Základní školy Hodonín, Mírové náměstí.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
a) Projektovou dokumentací pro provádění stavby (příloha č. 1 Zadávací dokumentace).
b) Výkazem výměr (příloha č. 2 Zadávací dokumentace), resp. návrhem smlouvy (příloha č. 3 Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz https://muhodonin.proebiz.com.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
02.08.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ZŠ MÍROVÉ NÁM – OPRAVA SCHODIŠTĚ 698.53 KB 08.07.2021 10:15:44
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3.96 MB 08.07.2021 10:15:44
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ 100.65 KB 08.07.2021 10:15:44
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 142.50 KB 08.07.2021 10:15:44
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 22.74 KB 08.07.2021 10:15:44
Příloha č. 5_Vzor - Změnový list_Příloha č. 2 SoD 52.95 KB 08.07.2021 10:15:44


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VZ_ZŠ MÍROVÉ NÁM – OPRAVA SCHODIŠTĚ 138.88 KB 02.08.2021 10:05:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data