Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000003
Evidenční číslo VZ
01/2021
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.07.2021 15:50:19
Lhůta pro podání nabídek
10.08.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“) na stavební akci „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď“, která je rozdělena na dvě Sekce označené A: „Opěrná zeď“ a B: „Odvodnění komunikace a chodník“.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na zadavatelem poskytnutou část dokumentace ke stavebnímu povolení ve formátu PDF a inženýrské činnosti) a poskytnutí souvisejících činností, včetně potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC – Green book (projekt typu design & build pro stavby menšího rozsahu). Součástí plnění bude v případě potřeby rovněž zajištění změny stavby před dokončením, v souladu s relevantními právními předpisy.
Předmětem stavby Sekce A je rekonstrukce opěrné zdi situované v intravilánu statutárního města Liberec, která paží těleso komunikace III/29021. Stávající opěrná zeď je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Došlo k jejímu částečnému zborcení v délce cca 10 m na sousední pozemek p. č. 178, k. ú. Kateřinky u Liberce a zbývající část zdi, která je rovněž ve špatném technickém stavu, ohrožuje bezpečnost provozu na silnici III/29021. Stávající zeď tvoří opracované žulové kvádry, konstrukce má tvar tížné zdi, částečně je založena na skalním podloží.
Předmětem stavby Sekce B je výstavba dešťové kanalizace tak, aby dešťové vody z ulice Nad Pianovkou byly svedeny do místní vodoteče protékající v blízkosti stavby. Stavba dešťové kanalizace bude probíhat v koordinaci s rekonstrukci opěrné zdi. Předmětem stavby pro Sekci B je rovněž vybudování nového chodníku v úseku silnice III/29021.
Předmětem veřejné zakázky je tak kompletní rekonstrukce a modernizace stávající opěrné zdi a související vozovky silnice III/29021, vybudování chodníku, zajištění dostatečného odvodnění silnice III/29021 a místní komunikace Nad Pianovkou včetně přilehlých ploch.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 976 880.19 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807
Datová schránka: zz79uga
Kontaktní osoba: Mgr. Mária Kopecká, advokátka
Telefon: +420 255 000 111
Fax: +420 255 000 110
E-mail: katerinky@havelpartners.cz
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13420/summary
Kontaktní údaje
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807
Datová schránka: zz79uga
Kontaktní osoba: Mgr. Mária Kopecká, advokátka
Telefon: +420 255 000 111
Fax: +420 255 000 110
E-mail: katerinky@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
10.08.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace 160.66 KB 19.07.2021 15:50:19
Příloha č. 3 Smluvní podmínky 8.18 MB 19.07.2021 15:50:19
Příloha č. 5 Elektronická komunikace Josephine 191.07 KB 19.07.2021 15:50:19


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 180.08 KB 10.08.2021 16:43:55


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 100.41 KB 27.08.2021 11:52:11


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 1.99 MB 02.08.2021 17:16:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data