Rekonstrukce oblasti ul. Nadační, Výhradní, Pstruží (PD, AD, IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce oblasti ul. Nadační, Výhradní, Pstruží (PD, AD, IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000014
Evidenční číslo VZ
S-SLE/30976/21
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.07.2021 08:22:42
Lhůta pro podání nabídek
09.08.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro:
A. územní rozhodnutí (DÚR),
B. stavební povolení (DSP),
C. provádění stavby (DPS),
D. inženýrská činnost (IČ).

Součástí plnění veřejné zakázky bude také zajištění následného autorského dozoru na základě samostatné příkazní smlouvy.

Dále bude požadována kamerová zkouška stávající kanalizace, z důvodu zjištění stavu a zhodnocení výměny.

Ulice Pstruží bude opravována od křížení s ulici Výhradní po ul. Vratimovská. Ulice Výhradní bude změněna na jednosměrný provoz od ul. Lihovarské s chodníkem po levé straně. Ulice Nadační bude jednosměrná od ul. Pstruží s chodníkem po pravé straně, chodníky na levé straně budou zrušeny. Na ulici Pstruží bude chodník mezi ulicemi Výhradní a Nadační zrušen a opraven chodník na pravé straně směrem k ulici Vratimovská. Dále bude zbudováno nové kontejnerové stání. U garáží na ul. Výhradní budou zřízeny nájezdy. Další oprava, která přispěje k atraktivitě okolí bude oprava kašny na styku ulic Lihovarská x Nadační. Zeď okolo kašny již jeví známky poškození a bude požadováno taky zajištění neustále cirkulace vody v této kašně včetně vodovodní přípojky. Okolí kašny bude doplněno žulovými kostkami. V dané oblasti se provede úprava zeleně.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
650 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 86
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 229.86 KB 29.07.2021 08:22:42
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 266.00 KB 29.07.2021 08:22:42
Příloha č. 3 - Návrh příkazní smlouvy 189.50 KB 29.07.2021 08:22:42
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 208.03 KB 29.07.2021 08:22:42
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 196.37 KB 29.07.2021 08:22:42
Příloha č. 6 - Situační mapa 162.82 KB 29.07.2021 08:22:42
Výzva k podání nabídky 433.72 KB 29.07.2021 08:22:42


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. INV/00137/21 6.17 MB 30.08.2021 11:01:05
Příkazní smlouva č. INV/0138/21 2.75 MB 30.08.2021 11:01:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
VS projekt, s.r.o. 25385054 Zařazen Česká republika Ne 450 000,00 bez DPH
544 500,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VS projekt, s.r.o. 25385054 SOD 420 000,00 bez DPH
508 200,00 s DPH
420 000,00 bez DPH
508 200,00 s DPH
VS projekt, s.r.o. 25385054 PS - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH