Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II (PD, AD, IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II (PD, AD, IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000013
Evidenční číslo VZ
S-SLE/30980/21
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.07.2021 13:49:46
Lhůta pro podání nabídek
11.08.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a inženýrských činností pro:
A. stavební povolení (DSP),
B. provádění stavby (DPS),
C. plán (BOZP).

Součástí plnění veřejné zakázky bude také zajištění následného autorského dozoru na základě samostatné příkazní smlouvy.

Veřejná zakázka na vypracování projektových dokumentací bude složena ze 7 dílčích částí podle jednotlivých škol na Slezské Ostravě.

ZŠ Bohumínská - cvičná kuchyňka, školní poradenské pracoviště
ZŠ Chrustova - cvičná kuchyňka
ZŠ Pěší - cvičná kuchyňka, pracovní dílny
ZŠ Škrobálkova - cvičná kuchyňka, pracovní dílny
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 86
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.09.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 221.52 KB 28.07.2021 13:49:46
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 273.00 KB 28.07.2021 13:49:46
Příloha č. 3 - Návrh příkazní smlouvy 198.00 KB 28.07.2021 13:49:46
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 48.00 KB 28.07.2021 13:49:46
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 28.07.2021 13:49:46
Výzva k podání nabídky 470.69 KB 28.07.2021 13:49:46


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení výzvy k podání nabídky 321.12 KB 03.08.2021 07:15:54


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1,004.17 KB 13.09.2021 08:44:24
Příkazní smlouva 472.29 KB 13.09.2021 08:44:50
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0142/21 172.26 KB 16.12.2021 13:48:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
KAPEGO projekt s.r.o. 29395933 Zařazen 581 000,00 bez DPH 703 010,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KAPEGO projekt s.r.o. 29395933 SoD 560 000,00 bez DPH
677 600,00 s DPH
640 000,00 bez DPH
744 400,00 s DPH