Dodávka svislého dopravního značení
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka svislého dopravního značení
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000009
Evidenční číslo VZ
Z21013
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.07.2021 10:53:33
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy, na základě které bude docházet k dodávkám svislého dopravního značení a příslušenství pro potřeby Zadavatele. Nákupy svislého dopravního značení budou realizovány nepravidelně po dobu trvání Veřejné zakázky, vždy na základě aktuálních potřeb Zadavatele. Celkový předpokládaný počet svislého dopravního značení na 12 měsíců je uveden v příloze č. 4 – Položkový rozpočet. Tento počet slouží pouze pro stanovení ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
Druh zadávacího řízení
-
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Mgr. Veronika Sedláčková
Telefon: veronika.sedlackova@ksslk.cz
E-mail: veronika.sedlackova@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 4.56 MB 28.07.2021 10:53:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
HICON-dopravní značení. s.r.o. 26270331 Zařazen Česká republika Ne 1 802 525,00 bez DPH
- s DPH
BIZETT CZ s.r.o. 26727692 Zařazen Česká republika Ne 1 700 683,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BIZETT CZ s.r.o. 26727692