Stavební práce - Silnice III/29037 Lučany nad Nisou, Rekonstrukce Propustku II
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební práce - Silnice III/29037 Lučany nad Nisou, Rekonstrukce Propustku II
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000010
Evidenční číslo VZ
Z21040
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.08.2021 09:50:37
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu Rozpočtu stavby „Silnice III/29037 Lučany
nad Nisou, rekonstrukce propustku“, kterou zadavatel realizuje pro investora Liberecký kraj. V rámci veřejné
zakázky budou prováděny pouze vyjmenované dílčí stavební práce.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 670 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
JUDr. Csaba Csorba
Telefon: 731539270
E-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Pebece s.r.o. 04582047 Zařazen Česká republika Ne 1 549 064,31 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Pebece s.r.o. 04582047