Rekonstrukce vybraných alejí LK – 140. výzva
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce vybraných alejí LK – 140. výzva
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000006
Evidenční číslo VZ
Z2021-030216
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.08.2021 15:19:46
Lhůta pro podání nabídek
17.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je kácení stromů určených ke kácení, ošetření stávající silniční zeleně, výsadba dřevin a jejich následná rozvojová tříletá péče.
Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy o dílo.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky jsou obsahem „Projektové dokumentace“, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace“).
Konkrétně pro jednotlivé části:
Část 1: výsadba 135 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/2789 v úseku Domaslavice. Tato část neobsahuje kácení ani ošetření.
Část 2: kácení 74 ks dřevin, ošetření 22 ks silniční zeleně a výsadba 130 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/27915 v úseku Přepeře - Podháj.
Část 3: kácení 38 ks dřevin, ošetření 35 ks silniční zeleně a výsadba 85 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/27920 v úseku Ploukonice - hranice LK.
Část 4: kácení 46 ks dřevin, ošetření 36 ks silniční zeleně a výsadba 155 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/27924 v úseku Všeň - hranice LK.
Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
46006, Liberec
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13472/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Veronika Sedláčková
Telefon: +420 488 043 274
E-mail: veronika.sedlackova@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 360.36 KB 20.08.2021 15:19:46
P01 část 1 30.15 MB 20.08.2021 15:19:46
P01 část 2 42.72 MB 20.08.2021 15:19:46
P01 část 3 33.23 MB 20.08.2021 15:19:46
P01 část 4 37.41 MB 20.08.2021 15:19:46
P02 Smlouvy 340.62 KB 20.08.2021 15:19:46
P03 Rekapitulace nákladů 150.57 KB 20.08.2021 15:19:46
P04 Vzor ČP 30.29 KB 20.08.2021 15:19:46
P05 Vzor poddodavatelů 20.67 KB 20.08.2021 15:19:46
P06 Vzor krycího listu 21.90 KB 20.08.2021 15:19:46
P07 ČP významné služby 126.54 KB 20.08.2021 15:19:46
P08 ČP vedoucí realizace 19.12 KB 20.08.2021 15:19:46
P09 Požadavky na elektronickou komunikaci 199.47 KB 20.08.2021 15:19:46
P10 Seznam organizací k oslovení 13.80 KB 20.08.2021 15:19:46


1. část - „Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/2789“

Název časti
„Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje – komunikace č. III/2789“
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
03.11.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ARBO-Linné, s.r.o. 26021854 Zařazen 499 500,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ARBO-Linné, s.r.o. 26021854

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 244.31 KB 16.11.2021 10:43:43


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění smlouvy v registru smluv 48.71 KB 23.11.2021 15:25:04
Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 63.18 KB 02.03.2022 14:18:37


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za 2021 20.62 KB 30.03.2022 16:19:15


2. část - „Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje - komunikace č. III/27915“

Název časti
„Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje - komunikace č. III/27915“
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
03.11.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ARBO-Linné, s.r.o. 26021854 Zařazen 1 004 600,00 bez DPH - s DPH
Lesní práce Krkonoše s.r.o. 25276140 Zařazen 1 224 500,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ARBO-Linné, s.r.o. 26021854

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 248.02 KB 16.11.2021 10:44:02


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění smlouvy v registru smluv 48.82 KB 23.11.2021 15:25:36
Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 63.17 KB 02.03.2022 14:21:26


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za 2021 20.63 KB 30.03.2022 16:19:53


3. část - „Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje - komunikace č. III/27920“

Název časti
„Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje - komunikace č. III/27920“
Stav části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
03.11.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Lesní práce Krkonoše s.r.o. 25276140 Zařazen 454 835,00 bez DPH - s DPH
ARBO-Linné, s.r.o. 26021854 Zařazen 439 700,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ARBO-Linné, s.r.o. 26021854

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 248.91 KB 16.11.2021 10:44:18


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění smlouvy v registru smluv 48.73 KB 23.11.2021 15:31:41
Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 63.09 KB 02.03.2022 14:23:56


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za 2021 20.68 KB 30.03.2022 16:20:19


4. část - „Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje - komunikace č. III/27924“

Název časti
„Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje - komunikace č. III/27924“
Stav části
4
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
03.11.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ARBO-Linné, s.r.o. 26021854 Zařazen 659 750,00 bez DPH - s DPH
Lesní práce Krkonoše s.r.o. 25276140 Zařazen 710 005,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ARBO-Linné, s.r.o. 26021854

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 268.24 KB 16.11.2021 10:44:34


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění smlouvy v registru smluv 48.75 KB 23.11.2021 15:32:13
Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 63.11 KB 02.03.2022 14:25:20


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za 2021 20.70 KB 30.03.2022 16:20:40