VÝMĚNA OKEN V KD HRADIŠTĚ VČETNĚ OPRAVY FASÁDY KOLEM OKEN
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA OKEN V KD HRADIŠTĚ VČETNĚ OPRAVY FASÁDY KOLEM OKEN
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000014
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/9/2021
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.09.2021 08:16:45
Lhůta pro podání nabídek
21.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o výměnu oken v KD Hradiště včetně opravy fasády kolem oken. Prohlídka na místě samém bude uskutečněna dne 17.9.2021 v 10.00 hod. Na případné dotazy odpoví p. Motl - tel: 731127780
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
386 215.96 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14505/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.10.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list krycí list 20.33 KB 14.09.2021 08:16:45
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.73 KB 14.09.2021 08:16:45
fotodokumentace fotodokumentace 4.03 MB 14.09.2021 08:16:45
fotodokumentace fotodokumentace 5.02 MB 14.09.2021 08:16:45
harmonogram prací závazný harmonogram prací 11.49 KB 14.09.2021 08:16:45
výpis z OR + reference výpis z OR + reference obdobných staveb 12.45 KB 14.09.2021 08:16:45
Položkový rozpočet položkový rozpočet 1.23 MB 14.09.2021 08:16:45
smlouva o dílo smlouva o dílo 32.31 KB 14.09.2021 08:16:45
výzva výzva k podání nabídky 298.01 KB 15.09.2021 13:53:04


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 5.03 MB 15.11.2021 13:18:29


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data