Sanace dílny po požáru
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Sanace dílny po požáru
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000014
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.09.2021 14:00:04
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je provedení sanačních prací dle položkového rozpočtu po požáru prostor dílen na středisku společnosti Silnice LK a.s. v Jablonci nad Nisou.
Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1A Smlouvy a dalšími podklady pro řádné plnění zakázky. Jedná se o fotodokumentaci vybraných částí sanovaných prostor a zařízení-boiler, jámový zvedák, kuchyňská linka, plynové kotle, sahara, sprchový kout, topné žebříky, radiátor, velká rozvodná skříň, VZT vedle dílny, zvedák EVERLIFT, pasport dotčených prostor, souhrn činností sanačních prací, elektro revize NN dotčených prostor a záznam o revizi hydraulického zvedáku...
Druh zadávacího řízení
-
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12605/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Veronika Sedláčková
Telefon: veronika.sedlackova@ksslk.cz
E-mail: veronika.sedlackova@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.07.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Celio a.s. 48289922 Zařazen Česká republika Ne 1 105 267,00 bez DPH
- s DPH
BELIX s.r.o. 27626113 Zařazen Česká republika Ne 1 085 047,89 bez DPH
- s DPH
Sanace PO s.r.o. 27334589 Zařazen Česká republika Ne 955 153,48 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Sanace PO s.r.o. 27334589