Zajištění datové konektivity
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Zajištění datové konektivity
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000017
Evidenční číslo VZ
Z21006
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.09.2021 14:18:04
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování připojení k síti Internet pro jednotlivá střediska Zadavatele po dobu 48 měsíců. Detailní specifikace poptávaných služeb je uvedena v Příloze č. 1 „Specifikace předmětu Smlouvy“ této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Mgr. Veronika Sedláčková
Telefon: veronika.sedlackova@ksslk.cz
E-mail: veronika.sedlackova@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 Zařazen Česká republika Ne 37 500,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Vodafone Czech Republic a.s. 25788001