DODÁVKA BETONU
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA BETONU
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000019
Evidenční číslo VZ
Z21029
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.09.2021 14:22:28
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cementových směsí dle potřeb zadavatele.
Průběžné dodávky budou prováděny odběrem cementových směsí v Provozovně Prodávajícího, případně dodávkou Prodávajícího do místa určení zadavatelem.
Bližší specifikace cementových směsí, jakož i dalších práv a povinností smluvních stran, je součástí závazného návrhu Smlouvy.
Předpokládané objemy jednotlivých typů cementových směsí jsou uvedeny v soupisu dodávek k ocenění, který tvoří přílohu Smlouvy. Zadavatel není povinen čerpat jakýkoli minimální objem dodávek.
Druh zadávacího řízení
-
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Mgr. Veronika Sedláčková
Telefon: veronika.sedlackova@ksslk.cz
E-mail: veronika.sedlackova@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. 62968432 Zařazen Česká republika Ne 332 797,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. 62968432