Zajištění služby Senior taxi
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Zajištění služby Senior taxi
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000018
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.11.2021 08:11:48
Lhůta pro podání nabídek
16.11.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby Senior taxi – taxislužby pro občany s trvalým pobytem na území městského obvodu Slezská Ostrava, kteří jsou držitelé průkazu ZTP, ZTP/P či dovršili 70 ti a více let, nebo jsou obyvatelé objektů DPS (Domů s pečovatelskou službou) a Komunitního domu pro seniory městského obvodu Slezská Ostrava bez omezení věku. Služba bude poskytována na území statutárního města Ostravy, a to každý pracovní den v kalendářním roce od 6.00 do 15.00 hodin, v rozsahu výzvy. Účastník bude přepravovat osoby z místa jejich bydliště na vymezená stanoviště a z vymezených stanovišť do místa jejich bydliště.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 586 776.90 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 86
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 55.00 KB 04.11.2021 08:11:48
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o spolupráci při poskytování přepravy znevýhodněných osob 395.82 KB 04.11.2021 08:11:48
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 48.50 KB 04.11.2021 08:11:48
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace 46.00 KB 04.11.2021 08:11:48
Výzva k podání nabídky 432.21 KB 04.11.2021 08:11:48
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 51.00 KB 09.11.2021 08:26:09


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o spolupráci při poskytování přepravy znevýhodněných osob č. SV/0183/21 476.17 KB 08.12.2021 11:06:52
Dodatek č. 1 152.65 KB 12.05.2022 09:46:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Beáta Philipp 74638823 Zařazen 1 586 776,90 bez DPH 1 920 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Beáta Philipp 74638823