Novostavba venkovní lezecké stěny – Znojmo – Leska - opakované
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Novostavba venkovní lezecké stěny – Znojmo – Leska - opakované
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000049
Evidenční číslo VZ
VZ2021-072-MOL-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.11.2021 09:47:11
Lhůta pro podání nabídek
29.11.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení venkovní lezecké stěny vč. dopadové plochy v areálu tenisových kurtů, Horní Leska, Znojmo dle PD zpracované firmou ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radomír KAMAN, s.r.o., Znojmo. Lezecká stěna musí být opatřena potřebnou certifikací a splňovat veškeré dotčené předpisy a normy odpovídající účelu využití a umístění.

Další specifikace předmětu zakázky:
1. Součástí plnění budou i náklady a poplatky za skládkovné nepoužitelného materiálu, za uložení suti na skládku, za veškerou manipulaci s materiály, odpady či zařízeními v souvislosti s touto stavbou, apod., vč. všech nákladů na další činnosti nutné pro realizaci předmětu veřejné zakázky a její uvedení do provozu.
2. Záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší).
3. Před zahájením prací předloží vybraný účastník k odsouhlasení prováděcí dokumentaci, jejíž součástí bude statický posudek založení a konstrukce lezecké stěny zpracovaný autorizovaným inženýrem, držitelem autorizace IS00 – statika a dynamika staveb.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15515/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.02.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.83 KB 03.11.2021 09:47:11
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 03.11.2021 09:47:11
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 62.88 KB 03.11.2021 09:47:11
Př.4_ZD 7.48 MB 09.11.2021 12:20:24
Verze 1 7.48 MB 03.11.2021 09:47:11
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 03.11.2021 09:47:11
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 03.11.2021 09:47:11
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 03.11.2021 09:47:11
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 441.89 KB 03.11.2021 09:47:11


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo 1.15 MB 21.02.2022 13:34:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data