Zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru v příměstské části Popice u Znojma
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru v příměstské části Popice u Znojma
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000050
Evidenční číslo VZ
VZ2021-075-ZVE-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.11.2021 14:45:02
Lhůta pro podání nabídek
25.11.2021 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie veřejného prostranství podél páteřní komunikace v příměstské části Popice, v níž budou zakomponovány požadavky města Znojma na zachování estetické hodnoty celých Popic, dále požadavky Správy NP Podyjí a také obyvatel Popic. Studie bude promyšlena ve všech souvislostech – urbanistických, architektonických, historických, ekologických, technických, ekonomických i provozních. Architektonická studie bude zpracována jako koncepční podklad pro vypracování projektové dokumentace veřejných prostranství v příměstské části Popice pro územní a stavební řízení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
450 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Eva Zvěřina
eva.zverina@muznojmo.cz
+420 734262598
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15649/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Eva Zvěřina
eva.zverina@muznojmo.cz
+420 734262598
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
01.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva 36.25 KB 08.11.2021 14:45:02
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 30.43 KB 08.11.2021 14:45:02
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 29.02 KB 08.11.2021 14:45:02
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 24.02 KB 08.11.2021 14:45:02
Příloha č. 4 - Zadání architektonické studie 783.08 KB 08.11.2021 14:45:02
Příloha č. 5 - Etický kodex 577.59 KB 08.11.2021 14:45:02
Priloha c. 6a – JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 08.11.2021 14:45:02
Priloha c. 6b - JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 08.11.2021 14:45:02


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol z hodnocení nabídek 1.44 MB 06.12.2021 16:17:04
Verze 1 398.25 KB 06.12.2021 16:07:10


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 9.86 MB 17.12.2021 09:49:31
Dodatek č. 1 495.53 KB 06.05.2022 09:37:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
P.P. Architects s.r.o. 27689778 Zařazen 440 000,00 bez DPH 532 400,00 s DPH
Pavel Svoboda 02559463 Zařazen 129 000,00 bez DPH 156 090,00 s DPH
Atelier 99 s.r.o. 02463245 Zařazen 844 000,00 bez DPH 1 021 240,00 s DPH
ATELIER URBI spol. s r.o. 26234734 Zařazen 365 000,00 bez DPH 441 650,00 s DPH
MS plan s.r.o. 16190513 Zařazen 260 000,00 bez DPH 314 600,00 s DPH
Ing. arch. Petr Brožek 68051956 Zařazen 293 000,00 bez DPH 354 530,00 s DPH
NOMU projekt s.r.o. 09933824 Zařazen 496 000,00 bez DPH 600 160,00 s DPH
Ing. arch. Zdeněk Dohnálek 88723267 Zařazen 414 000,00 bez DPH 500 940,00 s DPH
Ing. arch. Zbyněk Musil 72455268 Zařazen 395 000,00 bez DPH 477 950,00 s DPH
Sdružení - Ing. arch. Ondřej Kurečka; Ing. arch. David Král; Martin Hudec, MArchD 11952768 Zařazen 647 500,00 bez DPH 783 475,00 s DPH
Ing. arch. Jan Doubek 01437135 Zařazen 220 000,00 bez DPH 266 200,00 s DPH
MgA. Petr Bureš 06434975 Zařazen 326 000,00 bez DPH 394 460,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Pavel Svoboda 02559463 16.12.2021 - 29.4.2022 129 000,00 bez DPH
129 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH