Zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru v příměstské části Popice u Znojma
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru v příměstské části Popice u Znojma
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000050
Evidenční číslo VZ
VZ2021-075-ZVE-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.11.2021 14:45:02
Lhůta pro podání nabídek
25.11.2021 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie veřejného prostranství podél páteřní komunikace v příměstské části Popice, v níž budou zakomponovány požadavky města Znojma na zachování estetické hodnoty celých Popic, dále požadavky Správy NP Podyjí a také obyvatel Popic. Studie bude promyšlena ve všech souvislostech – urbanistických, architektonických, historických, ekologických, technických, ekonomických i provozních. Architektonická studie bude zpracována jako koncepční podklad pro vypracování projektové dokumentace veřejných prostranství v příměstské části Popice pro územní a stavební řízení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
450 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Eva Zvěřina
eva.zverina@muznojmo.cz
+420 734262598
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15649/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Eva Zvěřina
eva.zverina@muznojmo.cz
+420 734262598
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva 36.25 KB 08.11.2021 14:45:02
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 30.43 KB 08.11.2021 14:45:02
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 29.02 KB 08.11.2021 14:45:02
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 24.02 KB 08.11.2021 14:45:02
Příloha č. 4 - Zadání architektonické studie 783.08 KB 08.11.2021 14:45:02
Příloha č. 5 - Etický kodex 577.59 KB 08.11.2021 14:45:02
Priloha c. 6a – JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 08.11.2021 14:45:02
Priloha c. 6b - JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 08.11.2021 14:45:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data