VÝMĚNA 4 KS DVEŘÍ V DPS U LESÍKA 11_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA 4 KS DVEŘÍ V DPS U LESÍKA 11_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000018
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/13/202
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.12.2021 09:40:11
Lhůta pro podání nabídek
20.12.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o výměnu stávajících 4Ks dvojkřídlích dveří ve 2 a 3NP. Tedy jejich vybourání včetně zárubně. Osazení nové zárubně dle specifikace na dokončenou podlahu, osazení dveří včetně příslušenství dle specifikace s požární odolností EI 30 DP1+C+S vše viz požární zpráva. Včetně zednického zapravení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
485 432.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16415/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.02.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list krycí list nabídky 20.35 KB 09.12.2021 09:40:11
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.74 KB 09.12.2021 09:40:11
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 12.45 KB 09.12.2021 09:40:11
harmonogram prací závazný harmonogram prací 11.49 KB 09.12.2021 09:40:11
specifikace specifikace elektrozámku 35.00 KB 09.12.2021 09:40:11
specifikace požárně bezpečnostní řešení 8.33 MB 09.12.2021 09:40:11
Položkový rozpočet položkový rozpočet 130.00 KB 09.12.2021 09:40:11
smlouva o dílo smlouva o dílo 130.00 KB 09.12.2021 09:40:11
výzva výzva k podání nabídky 297.61 KB 09.12.2021 09:40:11


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 4.53 MB 04.03.2022 14:55:45


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data