Povrchová úprava označníků MHD
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Povrchová úprava označníků MHD
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000089
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.12.2021 07:01:26
Lhůta pro podání nabídek
12.01.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění povrchové úpravy jednotlivých typů zastávkových označníků MHD, nebo jejich částí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
650 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16443/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
13.01.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 808.87 KB 10.12.2021 07:01:26
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.07 KB 10.12.2021 07:01:26
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.73 KB 10.12.2021 07:01:26
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.13 KB 10.12.2021 07:01:26
Příloha č. 4 ZD Smlouva o dílo 35.17 KB 10.12.2021 07:01:26
Příloha č. 5 ZD Výkresy označníků 3.95 MB 10.12.2021 07:01:26
Příloha č. 6 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 55.98 KB 10.12.2021 07:01:26
Příloha č. 7 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.70 KB 10.12.2021 07:01:26
Příloha č. 8 ZD Pravidla sociální odpovědnosti 27.60 KB 10.12.2021 07:01:26


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1_20122021 355.39 KB 20.12.2021 14:39:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data