Haly na posypový materiál – část 1 Frýdlant IV
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Haly na posypový materiál – část 1 Frýdlant IV
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000003
Evidenční číslo VZ
Z21061
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.01.2022 12:10:05
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je výstavba nové haly na sůl, a to za účelem skladování posypového materiálu na cestmistrovství Frýdlant, Dlouhá 3267, 464 01 Frýdlant.
Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména s projektovou dokumentací zpracovanou odpovědným projektantem Tomášem Bulvou, DiS., IČO 86928007, která tvoří přílohu č. 1 této Výzvy a se závazným návrhem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy.
Stavební povolení na stavbu skladu na posypový materiál pod číslem jednacím 1799/2020/OSUZP/Si dnem nabytí právní moci 18.7.2020 s termínem dokončení 31.12.2022 nahradí nové rozhodnutí, které bude na změnu před dokončením.
Rozsah stavebních prací je stanoven soupisem prací (Položkový rozpočet), který tvoří přílohu č. 3 této Výzvy a současně přílohu č. 1 závazného návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Mgr. Veronika Sedláčková
Telefon: veronika.sedlackova@ksslk.cz
E-mail: veronika.sedlackova@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 664.20 KB 10.01.2022 12:10:05


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ASANO, spol. s r.o. 25017381 Zařazen Česká republika Ne 1 687 512,08 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ASANO, spol. s r.o. 25017381