Rekonstrukce kotelny PK 901 – rekonstrukce plynové části zdroje tepla pro objekt SD Sušil
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce kotelny PK 901 – rekonstrukce plynové části zdroje tepla pro objekt SD Sušil
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000002
Evidenční číslo VZ
2022/1
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.02.2022 14:40:06
Lhůta pro podání nabídek
21.02.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o obměnu stávající technologie, kdy dojde k demontáži 8 ks závěsných plynových kotlů, demontáži všech 9 ks tepelných čerpadel, demontáži expanzního čerpadlového automatu, zakonzervování zemních vrtů a k instalaci 4 ks nových závěsných plynových kondenzačních kotlů. Současně bude kompletně zrekonstruován řídicí systém MaR zdroje tepla, bude osazena nová úpravna vody pro doplňování vody do otopné soustavy a bude osazen nový expanzní systém. Podrobně je veřejná zakázka specifikována v projektové dokumentaci (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17405/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
17.03.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 769.55 KB 01.02.2022 14:40:06
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (závazný návrh) 104.00 KB 01.02.2022 14:40:06
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů (vzor) 32.00 KB 01.02.2022 14:40:06
Příloha č. 3 Smlouva o dílo (závazný návrh) 171.00 KB 01.02.2022 14:40:06
Příloha č. 4 Dokumentace pro provedení stavby (závazný podklad) 2.26 MB 01.02.2022 14:40:06
Příloha č. 5 Krycí list nabídky (vzor) 36.50 KB 01.02.2022 14:40:06
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 40.50 KB 01.02.2022 14:40:06
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o profesní způsobilosti (vzor) 44.50 KB 01.02.2022 14:40:06
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o technická kvalifikaci (vzor) 60.00 KB 01.02.2022 14:40:06
Příloha č. 9 Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně (vzor) 39.00 KB 01.02.2022 14:40:06
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 395.01 KB 01.02.2022 14:40:06


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení zadávacího řízení 625.07 KB 17.03.2022 21:50:38


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 539.12 KB 04.04.2022 09:15:43


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 639.22 KB 15.02.2022 11:18:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data