Geodetické zaměření domu Pontassievská 1 a okolních ploch, Znojmo
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Geodetické zaměření domu Pontassievská 1 a okolních ploch, Znojmo
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000006
Evidenční číslo VZ
VZ 2022-015-DRZ-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.02.2022 14:00:42
Lhůta pro podání nabídek
18.02.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení jsou geodetické práce spočívající v:

• polohopis, výškopis, včetně stromů a významných keřových skupin, viz příloha
• půdorysy všech podlaží, pohledy, řezy (polohy řezů viz příloha)
• půdorys střechy (půdorysný pohled na střechu)
Jako další podklad pro stanovení cenové nabídky jsou archivní půdorysy předmětného objektu.

Zaměření bude odevzdáno 2x v papírové podobě a 1x v digitální podobě (dgn, .dwg)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17469/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 4.14 MB 02.02.2022 14:00:42


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č. 1 Dodatečné informace č. 1 78.25 KB 09.02.2022 10:32:04
Dodatečné informace č. 2 80.08 KB 11.02.2022 08:01:26
Dodatečné informace č. 3 77.11 KB 14.02.2022 10:05:59


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data