Oprava mostků přes náhon u mlýna a přes potok Leska
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava mostků přes náhon u mlýna a přes potok Leska
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000007
Evidenční číslo VZ
VZ-2022-009-JAN-ITS
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.02.2022 11:09:13
Lhůta pro podání nabídek
18.02.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Výměna stávající mostovky za novou , odstranění stávajících nátěrů a provedení nových ( na všech kovových konstrukcích),
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
944 121.10 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Michal Jančík
michal.jancik@muznojmo.cz
+420 515216302
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17636/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Michal Jančík
michal.jancik@muznojmo.cz
+420 515216302
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
1.výzva 73.50 KB 08.02.2022 11:09:13
krycí list nabídky 42.50 KB 08.02.2022 11:09:13
čestné prohlášení 27.50 KB 08.02.2022 11:09:13
smlouva o dílo 118.00 KB 08.02.2022 11:09:13
zkrácený návod 949.02 KB 08.02.2022 11:09:13
technické nároky 364.02 KB 08.02.2022 11:09:13
zadání 202.62 KB 08.02.2022 11:09:13
etický kodex 577.59 KB 08.02.2022 11:09:13


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo Podepsaná smlouva o dílo 1.54 MB 03.06.2022 11:08:31
PODEPSANÝ DODATEK Č.1 SOD 1.19 MB 08.09.2022 15:40:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
BoBaStav s.r.o. 03330494 Zařazen Česká republika Ne 761 625,00 bez DPH
921 566,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data