Dodávka dřevěných pražců 2022
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka dřevěných pražců 2022
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000012
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.02.2022 14:11:03
Lhůta pro podání nabídek
09.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je dodávka nových dřevěných impregnovaných pražců příčných a výhybkových včetně dopravy do místa plnění. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Kupní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17980/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.04.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 841.48 KB 21.02.2022 14:11:03
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 70.02 KB 21.02.2022 14:11:03
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 40.97 KB 21.02.2022 14:11:03
Příloha č. 3 ZD - Specifikace výhybkových pražců 11.14 KB 21.02.2022 14:11:03
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.19 KB 21.02.2022 14:11:03
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství 67.46 KB 21.02.2022 14:11:03
Příloha č. 6 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 65.79 KB 21.02.2022 14:11:03
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.95 KB 21.02.2022 14:11:03
Příloha č. 8 ZD - Vzor ČP neexistence střetu zájmů 93.38 KB 21.02.2022 14:11:03


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20056195 48.25 KB 22.04.2022 15:04:46


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
METALCOM Kutná Hora a.s. 61672068 Zařazen Česká republika Ne 970 956,25 bez DPH
- s DPH
Milan Hroch 60970456 Zařazen Česká republika Ne 868 799,00 bez DPH
1 051 246,79 s DPH
IBV Group, s.r.o. 17323193 Zařazen Slovenská republika Ne 1 097 832,86 bez DPH
- s DPH
Josef Krenželok 48721832 Zařazen Česká republika Ne 899 999,85 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Milan Hroch 60970456 868 799,00 bez DPH
1 051 246,79 s DPH
- bez DPH
- s DPH
Milan Hroch 60970456 2. kvartál 2022 - bez DPH
- s DPH
876 347,20 bez DPH
1 060 380,11 s DPH